Introductie

Gepubliceerd op 2 december 2021 om 14:57

"Goede team activiteiten doen het plezier op de werkvloer toenemen, dit leidt tot een prettigere samenwerking en blijere klanten.”

Mijn ideale wereld begon toen ik inmiddels ruim tien jaar geleden in aanraking kwam met de Agile beweging.

Twee werelden kwamen samen voor mij; de omgang met elkaar en de mensen waarop de dienstverlening is gericht met de  innovatieve en kwalitatieve perspectieven die deze nieuwe tijd ons bied.

Mijn werk bestaat uit mensen helpen werken vanuit hun passie die met goed teamwerk samen fantastische producten en diensten tot stand brengen waarmee de klant goed geholpen is. Ik ondersteun hen in het bereiken van goede samenwerking door het faciliteren van een ritme binnen en buiten de teams. Met reflectie op geleverd werk, processen, techniek en de menselijke samenwerking komt waar nodig aanpassing en uiteindelijk ‘flow’ tot stand. Dan gaat het werk doorgaans ook meer en meer voldoening geven omdat onderling met andere teams afstemmen ook beter gaat. Teamvolwassenheid is daarvoor de sleutel met als basis een Agile cultuur mindset.


De Agile transformatie betreft voornamelijk het omarmen van de nieuwe ‘mindset’ die gepaard gaat met een ander gedrag. Daarom betrek ik actief de omgeving van deze teams voor optimale ondersteuning in hun werk.

Met mijn talent voor strategisch denken help ik plannen maken en daarbij meetwaarden inbouwen om bij uitvoering van het werk steeds te kunnen reflecteren op de manier van werken en het eindproduct of de -dienst. Zo zien teams ook dat we daadwerkelijk in kleine stapjes verbeteren. Om richting te geven voor het verhogen van klantwaarde ondersteun ik Product Owners en in de opzet van een product roadmap met productdoel en het uitdragen van de visie.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.